Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien u een bestelling plaatst bij ons, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. U bent daarbij verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwe en volledige opgave bij de invoer van de voor de registratie vereiste persoonlijke gegevens.

U bent verder gehouden de door u verkregen toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken.

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en deze zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens enkel intern gebruiken en derhalve zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekken. Dit laatste tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is omdat die derden betrokken zijn bij uw bestelling.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van onszelf. Wij doen dit alleen als u vooraf aangeeft dat u hier prijs op stelt.

U kunt altijd verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@amarna.nl. Ook met eventuele vragen rondom ons privacybeleid kunt u op dat adres terecht.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek aan onze website. Deze gegevens worden gebruikt voor anoniem statistisch onderzoek, alsmede om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van Cookies. Zo worden uw instellingen behouden om het gebruik van onze site te vergemakkelijken. Deze Cookies worden echter niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Wij stellen u op de website in de gelegenheid om het gebruik van niet functionele Cookies te weigeren. Cookies kunt u altijd zelf verwijderen doordat ze op uw computer zijn opgeslagen. Het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u instellen in uw browser. Uitleg over het aanpassen van de instellingen in uw browser vind u onder ‘Help’ in de menubalk van de meest gebruikte browsers.

Mocht er op onze website verwezen worden naar andere websites (via links), dan kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de gevolgen van een bezoek aan die websites. Tevens kunnen wij geen gevolgen dragen voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Raadpleeg in dat kader het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Door ons aan u per e-mail verzonden informatie is uitsluitend voor u bestemd. Gebruik van die informatie door anderen is niet toegestaan. Wij kunnen niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor de tijdige ontvangst daarvan.

Bovengenoemd privacy- en cookiebeleid  staat ook afzonderlijk geplaatst op onze website.